Rabu, 25 Juli 2012

Islam itu rahmatan lil'alamin.
Ketika islam belum datang,manusia penduduk bumi bagaikan padang pasir tanpa pepohonan yang rindang hanya debu yang panas terbakar matahari tanpa air dan makanan,haus dan lapar tidak tertahan yang ada hanya mapsu untuk memiliki tidak kenal haram atau halal ,bagaikan binatang srigala yang menerkam mangsanya,,itulah gambaran manusia sebelum islam datang,dari jaman nabi adam diturunkan kebumi hanya karna kesalahan hawa napsu mengikuti bujuk rayu setan padahal Allah sudah memperingatkan jangan kaudekati pohon kuldhi apa lagi memakannya ,tapi karna manisnya rayuan setan nabi adam tidak tertahan karna menuruti hawa napsu isreinya, nabi adampun dibuang keplanet bumi terpisah dengan istrinya,,itu kisah nabi adam,,kalau kita melihat cerita para nabi banyak sekali musibah musibah dimuka bumi ini ,karna banyaknya keturunan nabi Adam as,, Allah swt mulai menurunkan pelaturan melalaui kitab jabur dan taurat,lebih dahsyat lagi penghianat penghianat yang menyakiti para nabi,bahkan kitab jabur dan taurat tidak berhasil untuk memperbaiki manusia dibumi ini sehingga Allah swt menurunkan nabi ibrahim as untuk memperbaiki umat manusia dibumi ini bahkan dari keturunan nabi ibrahim melalaui nabi  Isa as dengan kitab injilnya pun tidak mampu bahkan nabinyapun dikorbankan menurut keyakinan umatnya,apakah sesadis ini manusia dimuka bumi ,kalau kita cerna dari jaman nabi adam sampai jaman nabi isa apakah kitab kitab tersebut belum sempurna yu kita renungi dan kita plesbek kebelakang diantara tiga kitab belum ada kesempurnaannya mau lebih yakin lagi baca sejarah para nabi ,dari nabi adam sampai nabi isa as,,tapi ketika islam datang semuanya berubah harkat wanita diangkat sopan dan santun diutamakan bahkan kita mengenal adap isti adap menghadap yang lebih tua atau guru dan orang tua semua diatur baik halal dan haram bahkan hak dan yang bathil ,,kita mengetahui ,,itulah islam membawa rahmatan lil'alamin,,
tapi jangan mencoba mengganggu dan mencampuri yang hak dan yang bathil atau haram menjadi halal ,maka islam akan datang dengan sendirinya membawa amanah rasulnya ,dia akan memberikan peringattan teguran secara islami dengan ahlakul karimah dan menyejukkan hati,,tapi apabila masih dilanggarnya maka islam akan menegur kembali secara tegas dan memberi peringatan keras untuk menyadarkan nya tapi kalau masih tidak bisa lagi maka islam wajib memeranginya itu namanya jihad,,tapi pengertian jihad bukan semata mata untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain masih banyak cara untuk menyadarkannya baik melalui hukum ditegakkan agar lebih jera ,kenapa islam berpatokan pada hukum,karna islam menginginkan rahmatan lil/alamin,,tentang keyakinan islam sudah jelas dengan pirman Allah,,agammu ya agamumu,agamaku ya agamaku ,,lakum dinukum waliyadin,,itulah islam karna manusia ini adalah saudara seadam dan sehawa,inilah islam apa bila diteliti dengan benar maka alqur'an adalah kitab yang sempurna yang membawa rahmatan lil'alamin ..{ menulis dilbulan puasa}

Minggu, 24 Juni 2012

Surat alfaatihah adalah sumber obat 

Surat alfatihah ialah amalan para wali bahkan surat alfatihah adalah kunci dari gudang ilmu ,apapun ilmu yang anda miliki tanpa pendahuluan surat alfatihah tidak ada artinya ,hanya orang yahudi yang dilaknat oleh Allah swt dan yang mati hatinya iyalah yang  tak kenal surat alfatihah maka orang tersebut akan mati tergantung bukan jasadnya tapi ruhnya.
kita akan melihat orang yang sombong dan tinggi hati pasti ada balasannya,ketika kita melihat orang yang sudah melupakannya surat alfatihah banyak terbukti Allah swt memberi azab air laut naik kedarat setinggi puluhan meter (stunami) tanah gunung pada longsor ,lahan krontang krenang kering pecah melekah air minum susah didapat ,para pejabat berbenturan satu sama lain mengklaim yang paling benar negara akan terkubur bagaikan kota yang hilang anak dan orang tua sudah tidak menghargai inilah kehancuran yang belum seberapa dahsyat dibanding kiamat akhir jaman, jasad jiwa raga kita akan rapuh bagaikan akar pohon dimakan rayap dan tubuh kita akaan susah dan keras bagaikan penyakit struk untuk menggerakkan lidah pun susah kalau kita memang sudah lupa dan menjauhi bacaan surat alfatihah ,tapi sebaliknya kalau kita mengamalkan surat alfatihah sedikitnya satu hari satu malam sebanyak 17 x dibagi lima waktu insya Allah akan menjadi obat apapun niat kebaikkan anda mencari keridhoan dari
allah swt dan sapaat Rasul insya Allah akan menjadi obat yang sangat bermanpaat.

Jumat, 15 Juni 2012

Zikir kiansantang.

Setelah selesai membaca sir fatihah lanjutkan sholat hajat 2 rakaat minta kepada Allah swt agar mendapatkan ridho dari Allah dan sapaat Rasul .lanjutkan kejikir setelah selesai sholat hajat
dimulai membaca fatihah 11x lanjut kepatihah sampai ayat 4
Alhamdulillahirobbil'alamin arrohmannirrohim  maliki yaumiddin iyyakana'budu waiyya kanas'tain Adulzikri pa'lam annahu laaailaaaahaillaulah...lailahaillaulah 1000x lanjut kesholawat 100x lanjutkan ke
ihdinashiratalmustaqim  shiratalladzina an'amta alaihim  ghoirilmagdhubi alaihim waladholin ...amin amin amin yarobbal alamin lanjut kedoa yang biasa anda dawamkan sehari hari
Setiap ada permintaan atau keperluan hajat apapun disetiap zikir lailahaillaulah ke 100x tambah sholawat 100x lalu berdoa meminta kepada Allah swt apa yang kita perlukan dan lanjut kezikir disetiap 100x ulang permintaan jangan berobah pada permintaan yang pertama sampai selesai 1000x dan berdoa lalu sholat hajat 2 rakaat  inilah zikir kiansantang apabila kita menjalankannya dengan sungguh sungguh pasti ada manpaatnya insya Allah kalau kurang jelas konsultasi pada saya


Zikir kiansantang padepokan Serat Faatihah.

bismillahirrohmannirrohimmi..yaAllah yarohman..ya Allah yarohim iyyaka 'na budu waiyya kanasta'in.
piridho illahi bisapaat rasul ,illahi anta walmaksudi waridhoka walmaglubi
illahi bizail anbiyai walmalaikati wabil awliai judlana bil 'ijabah,illahi tawasalna bil Qur'anil azimmi.
Ashadualla illaha illaulah Waashaduanna muhammadarrasullaulah.
Ashadualla illaha illaulah yaAllah yanurrullah yaAllah yasir 'Allah  yaAllah yahabiballah
Waashaduanna muhammadarrasullaulah ,,yasaidi yaRasullaulah ya Rasullaulah yahabibaullah khudbiyadikholat hilati azrikni 
Ashaduallah illaha illaulah Waashaduanna muhammadarrasullaulah,,,yaAllah  yaAllah  yaAllah 1000x
Sebelum memulai awali dengan tawasul ke yang biasa didawami oleh anda diakhiri ke syehQuro dan kiansantang alfatihah lalu shohibul ijazah ust Iing Mujahir dan pijasadi yang mengamal contoh pulan bin pulan
lanjut ke fatihah 11x sholawat 11x lalu kesir fatihah
bismillahirrahmannirrahim 11x
Alhamdullillahirrabil alamin  rahasianya : yamalikalmulqi  yahobir  yajabar
Arrahmannirrahim                                : yahanan yamanan
Maliki yaumiddin                                  : Antagpiroli watarhamni
Iyyakana'budu waiyya kanastain           :ya Allah lasarikalaka yarob  yarob
Ihdinassiratal mustaqim                         : Guprannaka wailaikal masir
Siratallazina;an'amta alaihim                   : subhanallah wabihamdihi subhanaullahil azim
ghoiril magdubi alaihim waladholin         : robbana latuahidna innasi'na aw'ahtona
Amin   Amin  Amin yaAllah ya Rabbal'alamin Alfatihah lanjut baca fatihah 100x lanjut doa yang biasa didawamkan karana amalan fatiha ini adalah bibit ilmu selanjutnya teruskan dengan kebiasaan doa anda
insya Allah ketiga khodam fatihah yaitu syeh abdul wahid dan syeh abdul Rojak serta syeh abdul patah akan menjadi pedamping anda jalankan dengan khusu dan niat bersih manpaatkan untuk pengobatan diri anda dan orang lain dan minta semata mata karna Allah swt dan ridhonya serta sapaat Rasul  amin yarobbal alamin
               

Senin, 11 Juni 2012

Hilangnya Kerajaan Pajajaran

Prabusiliwangi menghilang bukan berdasarkan perang melawan anak dan cucunya melainkan hanya semata mata tidak ingin membanjiri darah dengan anak cucunya apa lagi prabusiliwangi adalah ayah yang bijak sana dan penuh wibawa pada rakyatnya prabusiliwangi menghilang ada dibeberapa tempat diantara gunung gede gunung salak kedua gunung ini prabusiliwangi paling suka karna ketenangan dan kedamaian dan ketentraman batinnya yang slalu bergejolak tentang iman,karna prabusiliwangi bersi keras mengikuti ajaran terdahulunya dan prabusiliwangi tidak mau mengikuti ajaran istrinya namun secara hakiki prabusiliwangi telah masuk islam melalui istri nya yang kedua yaitu nyi subang larang anak ki gedeng tapa dan menghasilkan 2 putra 1 putri yaitu raden walang sungsang dan nyi rara santang serta raja sangara atau kiansantang.diantara istri dan putra putrinya prabusiliwangi merasa berdosa tidak meneruskan ajaran islam yang pernah diikrarkannya pada sumpah perkawinannya dengan nyi subang larang dengan maskawin berupa tasbih dipondok pesantren syeh Quro dikarawang .
Prabusiliwangi merasa malu dengan istri dan putra putrinya serta cucu yang menjadi wali sunangunug jati anak dari rara santang apa lagi pada waktu itu prabusiliwangi terkalahkan pasukan islam dan rakyat pajajaran hampir seluruhnya masuk islam karna dan para pejabat tinggi pajajaran kebanyakan lari kedaerah banten yaitu daerah badui kabupaten rangkas dan ada yang kegarut serta kecerebon semua pembesar kerajaan pajajaran tidak mau masuk islam masih mengikuti ajaran animisme atau kepercayaan tapi islam tidak melarang dan tidak memaksa bahkan mendapat perlindungan dan diberikan tempat.
prabusiliwangi menetap didua gunung yaitu gunung gede dan gunung salak sehingga kematian prabusiliwangi masih mistirius bahkan pecahnya gunung salak pada tahun 1609 dahsatnya bukan kepalang dan meratakan kota bogor dan dampaknya hingga jakarta kemarahan gunung salak ini adalah murka dari Allah swt untuk seorang raja pajajaran karna digunung salak pada waktu itu banyak manusia menyembah batu dan pohon serta kawah ratu yang dianggap suci dan saklar mempersekutukan Allah swt sehingga Allah swt murka dan dihancurkanlah gunung salak , sehingga sekarang ini gunung salak masih didatangkan para pejiarah karna keangkerannya bahkan burungpun tidak sanggup lewat area makam makam kerajaan digunung salak beberapa pesawat ikut menjadi korban,inilah kisah prabusiliwangi raja yang arip dan bijak sana hanya kesalahannya mempermainkan agama islam tentang perkawinan yang dianggap sepele dan gampang akhirnya dibayar sangat mahal sehingga hilangnya kerajaan pajajaran,, hikmah hilangnya kerajaan pajajaran adalah sebuah pelajaran dari seorang yang mempermainkan islam sehingga prabusiliwangi sampai sekarang ini belum ter'ungkap dan terbuka tabir sejarah hilangnya kerajaan prabusiliwangi ,,,KEMBANG SEREH
 

COBONG BAMBU


PISAU KEMBAR


THE MASK BLACK
 

BATU PANCA WARNA


METEOR BATU SATAM


COMBONG KELAPASabtu, 09 Juni 2012

Antara manusia dan Allah
Allahswt telah mengatakan dari ayat pertama surat Alfatihah.bahwa sebenarnya pengakuan Allah swt kepada makhluknya terutama manusia yang mempuai sipat sempurna dari akalnya dan iman serta napsu,manusia diperintah untuk bersujud kepada Allah swt untuk hambanya yang beriman,dan diayat keempat ini adalah suatu bukti nyata bagi manusia yang beriman ataupun tidak semua itu kembali kepada  manusianya
Ayat ke4:  Iyyaaka na'budu waiyyaaka nasta'iinu :artinya hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya
                 kepadamulah kami mohon pertolongan
ber'arti kita sebagai manusia hanya diperintah menyembah dan minta pertolongan kepada Allah swt bukan kepada mahluk atau benda ,jadi apa yang kita inginkan mintalah kepada Allah swt apapun yang kita inginkan
sedangkan kiansantang saja selalu mengamalkan amalan ayat 4 tidak pernah putus sebanyak 12000 pada malam senin dan setiap selepas sholat kiansantang membiasakan membaca 1000x ketika kiansantang berhadapan dengan musuh atau usaha dan jabatan , kiansantang selalu membaca ayat ke 4 khasiat ayat ke 4 untuk menghadapi atau hajat apapun insya Allah terkabul dan ayat ke 5 ketika kita sudah menentukan pilihan hajat kita
Ayat ke5 :Ihdinash shiraathal mustaqiima :artinya  tunjukilah kami kejalan yang lurus.
                maksud dari ayat kelima bukan jalannya yang lurus aja tidak ada belokan maksud dari ayat ke5 apa bila kita sudah menetapkan pilihan agar kita mendapat bimbingan dari Allah swt utuk menentukan pilihan kita contoh kita minta kebahagiaan atau kekayaan agar mendapat keselamatan dari Allah swt sedangkan kiansantang mengamalkan ayat ke 5 dimulai dengan sholat hajat dan bacaannya pada hari selasa setiap habis sholat minimal 300x  khasiatnya ilmu penerawangan atau orang akan melakukan kejahatan pada kita sudah mengetahui karna ke 5 adalah ajian serat jiwa  Ayat kelima dan ke 4 khodamnya atau penjaganya iyalah jin islam namanya Syeh Abdul Rojak

Ayat ke 6 : Shiraathal ladzina an'amta alaihim  artinya jalan orang orang yang diberi kenikmatan
Ayat ke7 : ghoiril magdhubi alaihim waladhdhaallliina :atinya yaitu orang yang diberi kesesatan
               Ayat ke6 dan ayat ke 7 peringatan Allah swt pada manusia bagi yang beriman atau tidak akan mendapat ganjarannya setimpal pekerjaannya bahkan kiansantangpun slalu mengamalkan pada pagi hari dan malam menjelang tidur sebanyak 21x khasiatnya terlepas dari gangguan sihir atau santet kiriman orang lain yang sirik pada kita insya Allah semoga kita mendapat lindungan dari Allah swt

Apa bila kurang kejelasan tulisan ini atau amalan atau ingin minta ijazah hubungi  Padepokan Serat Fatihah
tanpa dipungut bayaran karna amalan ini apa bila dikerjakan dengan sungguh sungguh dan dibeli dengan puasa insya Allah akan banyak manpaatnya terutama buat pengobatan diri sendiri atau ngobati orang lain
karna surat alfatihah dijaga dengan 3 jin islam yaitu Syeh Abdul wahid dan Syeh Abdul Rojak serta Syeh Abdul fatah syeh abdul fatah menjaga ayat ke6 dan ke7
sejarah ke 3 jin ini sanggup memindahkan gunung gunung dan menahan air terjun niagara serta mencairkan es dikutub utara bahkan larinya sangat cepat secepat kilat suaranya merdu apabila sedang mengumandangkan ayat al Qur'an dan suranya juga lebih seram seseram guntur atau gledek apa bila ada makhluk yang melecehkan Surat Al fatihah karna surat Alfatihah iyalah induk dari AlQur'an semoga anda menghargai dan menghormati surat Alfatihah amin